บริษัทที่เต็มใจจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างแทนที่จะเป็นพนักงานประจำจะได้รับผลประโยชน์มากมาย รับเหมาแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากระยะเวลาการจ้างงานที่ต้องการสิ้นสุดที่กำหนดไว้ รับเหมาแรงงานด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วที่ธุรกิจที่กำลังเติบโตต้องดำเนินการ กระบวนการจ้างงานที่รวดเร็วและง่ายดายสำหรับพนักงานสัญญาจ้าง รับเหมาแรงงานพร้อมกับผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัญญาจ้าง อาจมีค่ามากกว่าผลประโยชน์ใดๆ

ที่คุณอาจได้รับจากพนักงานประจำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ รับเหมาแรงงานสถานการณ์ของคุณให้บริษัทของคุณมีความยืดหยุ่นการจ้างพนักงานตามสัญญาจ้างนั้นยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทที่ต้องการความยืดหยุ่น รับเหมาแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำและการเติบโตของธุรกิจ แผนธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และอาจใช้ไม่ได้จริงที่จะจ้างพนักงานประจำเพื่อเป็นหัวหอกในแผนกหรือโครงการทดลอง ค่าใช้จ่ายสูงอยู่แล้วเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต

บริการจัดหาพนักงานที่คุณใช้เพื่อค้นหาพนักงานตามสัญญา

ดังนั้นการจ้างแรงงานตามสัญญาจึงเป็นเรื่องเสี่ยงน้อยกว่าการจ้างพนักงานประจำในระยะสั้นมีหลากหลายกรณีที่ธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่กำลังเติบโต รับเหมาแรงงานต้องการพนักงานระยะสั้นเข้ามาอย่างมาก คุณอาจมีสถานการณ์ที่พนักงานจะหายไปสองสามสัปดาห์หรือหลายเดือนรับเหมาแรงงาน เช่น กับการคลอดบุตร/การเลี้ยงดูบุตร ลาพักร้อน หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง และต้องการคนช่วยงานในช่วงเวลาสั้นๆ นั้น คุณอาจมีโครงการที่ต้องการความสนใจในทันที และการจ้างพนักงานตามสัญญาเพียงสั้นๆ จะช่วยให้แน่ใจว่าโครงการจะลุล่วงโดยไม่ต้องคิดว่าคุณจะทำอะไรกับพนักงานประจำ

หลังจากโครงการเสร็จสิ้น ผู้รับเหมายังเหมาะสำหรับการตอบสนองความต้องการตามฤดูกาล รับเหมาแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับความนิยมตามฤดูกาลทรัพยากรขั้นต่ำพนักงานตามสัญญาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการลดทรัพยากรที่คุณต้องการสำหรับพนักงานประจำ รับเหมาแรงงานบริการจัดหาพนักงานที่คุณใช้เพื่อค้นหาพนักงานตามสัญญาได้ตรวจสอบผู้สมัครสำหรับตำแหน่งของคุณแล้ว หมายความว่าบริษัทของคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรเพื่อค้นหาคนที่เหมาะสม ผู้รับเหมามักจะมีความเชี่ยวชาญในสายงานของตนหรือต้องการการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย

เมื่อคุณมีวันสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานที่ระบุไว้ตั้งแต่เริ่มต้น

ดังนั้น บริษัทของคุณไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมอย่างครอบคลุมเหมือนที่พนักงานประจำต้องการ นอกจากนี้ หากธุรกิจของคุณเป็นแบบที่สามารถทำได้จากระยะไกล คุณสามารถให้พนักงานตามสัญญาจัดหาพื้นที่สำนักงานและวัสดุสิ้นเปลืองแทนการจัดหาด้วยตัวเองประหยัดในแพ็คเกจสิทธิประโยชน์เมื่อคุณมีพนักงานตามสัญญา รับเหมาแรงงานคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมชุดสวัสดิการมาตรฐานรับเหมาแรงงาน สิ่งนี้สามารถส่งผลให้บริษัทของคุณประหยัดได้

มาก คุณไม่จำเป็นต้องทำประกันรูปแบบใด ๆ ค่าลาพักร้อน ค่าลาป่วย รับเหมาแรงงานไทยหรือแผนการเกษียณอายุ บริษัทจัดหาพนักงานหลายแห่งจัดหาสิ่งเหล่านี้ให้กับพนักงานตามสัญญา ดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งจากผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้างประหยัดเมื่อเลิกจ้างเมื่อคุณมีวันสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานที่ระบุไว้ตั้งแต่เริ่มต้น คุณก็ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเสนอหรือจ่ายเงินชดเชยกรณีเลิกจ้างหรือผลประโยชน์การว่างงาน ยิ่งคุณเลิกจ้างพนักงานประจำบ่อยเท่าใด สอบถามที่ http://kithaigroup.com/

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com