เมื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับทางหลวง Guardrails วิศวกรขนส่งและหน่วยงานเทศบาลจะต้องพิจารณาราวกันตก ส่วนเพิ่มเติมที่ด้านข้างของถนนเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างช่องจราจรและระหว่างวัตถุริมถนนกับผู้ขับขี่รถยนต์ ในกรณีที่คนขับผิดพลาดชั่วขณะ Guardrails ข้อบกพร่องบนท้องถนน หรือแม้แต่ข้อบกพร่องของรถยนต์ที่ร้ายแรง เช่น ยางระเบิด ความเสียหายและอันตรายจากการสูญเสียการควบคุมอาจบรรเทาลงได้ส่วนหนึ่ง

โดยการใช้ราวกั้นอย่างเหมาะสมก่อนที่จะสามารถติดตั้งราวกันตกได้ Guardrails จะต้องเลือกวัสดุและประเภทที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานการณ์ Guardrails ราวกันตกจำนวนมากสามารถนำไปสู่ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุได้ หากไม่ได้สร้างโดยคำนึงถึงโครงสร้างของถนนสายใดโดยเฉพาะ ความกังวลที่ร้ายแรง เช่น ยานพาหนะที่กระเด็นจากราวกั้นและกลับเข้าสู่การจราจร หรือได้รับความเสียหายร้ายแรงจากการชนกับราวกันตกนั้นอาจเกิดขึ้นได้

ตัวเลือกสิ่งกีดขวางเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

เนื่องจากการออกแบบรางรั้วที่ไม่ดีในพื้นที่การจราจรที่มีปริมาณน้อย ซึ่งราวกั้นอาจไม่มีความสำคัญเนื่องจากขาดการจราจรโดยรวมหรือพื้นที่เปิดโล่งที่รถยนต์สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย Guardrails ระบบอาจใช้ระบบราวกั้นที่ถูกกว่า ในพื้นที่เหล่านี้ รางไม้หรือโลหะที่มีราคาถูกกว่า เช่น สายเคเบิลโลหะ Guardrails ก็เพียงพอแล้วสำหรับใช้เป็นรั้วป้องกัน ปกป้องผู้ใช้รถและลดต้นทุนโดยรวมของโครงการด้วยรูปแบบการจราจรที่คับคั่งมากขึ้น รั้วกั้นอาจต้องใช้รูปทรงเฉพาะ

Guardrails หรือตัวเลือกสิ่งกีดขวางเพิ่มเติมเพื่อจัดการกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น Guardrails จากความจำเป็นนี้ในการรักษาราวกั้นให้มีประสิทธิภาพภายใต้แรงกดดันที่มากขึ้น จึงมักใช้แนวกั้นคอนกรีต Guardrails ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นสูงสุด เช่นเดียวกับโครงเหล็กที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ขับขี่ในการขับขี่บนถนนที่ได้รับการดูแลและออกแบบอย่างปลอดภัย โปรดติดต่อทนายความด้านอุบัติเหตุทางรถยนต์ราวกันตกไม่ได้ออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

หากผู้ขับขี่สูญเสียการควบคุมรถ ด้วยการกักรถไว้ในขณะที่เคลื่อนออกจาก

แต่สามารถมีบทบาทสำคัญในการจำกัดความเสียหายของอุบัติเหตุ Guardrails มีรั้วกั้นเพื่อป้องกันอุบัติเหตุเล็กน้อยไม่ให้กลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่ ราวกันตกยังสามารถป้องกันอุบัติเหตุขนาดใหญ่ไม่ให้กลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงได้ guardrails meaning ราวกันตกเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญของถนนหลายสาย และสามารถปกป้องผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และผู้ขับขี่รายอื่นๆ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุราวกันตกช่วยกักเก็บรถยนต์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือ

หากผู้ขับขี่สูญเสียการควบคุมรถ ด้วยการกักรถไว้ในขณะที่เคลื่อนออกจากการควบคุม สามารถป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายเพิ่มเติมได้ หากไม่มีรั้วกั้นที่เหมาะสม Guardrails รถที่สูญเสียการควบคุมบนทางเท้าที่ไม่เรียบอาจข้ามหลายช่องทางและแม้กระทั่งค่ามัธยฐานทำให้เกิดอุบัติเหตุที่อันตรายกว่ามาก หากมีรั้วกั้น อุบัติเหตุนั้นอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างจำกัดต่อยานพาหนะเพียงคันเดียว แทนที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหลายคันที่อันตรายกว่า

 

Guardrails

Comments are closed.

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com