การสื่อสาร

วินัยพร้อมด้วยกิริยาภายในการใช้วิทยุสื่อสารที่ต้องมีในการทำงาน

Saturday, May 20th, 2017

ข้อพึงกระทำว่าด้วยกฎข้อบังคับและมารยาทในการใช้วิทยุสื่อสาร

ในการบอกข่าวทางวิทยุสื่อสารจะต้องให้สั้นและพอดีเท่าที่จะทำได้เนื่องจากทุกวินาทีนั้นมีคุณค่าและถ้าผิดพลาดไปก็จะเลยกำหนด ที่สำคัญคือการทอดทิ้ง การพูดเล่น ย่อมก่อให้เกิดความสับสนได้ ในกรณีที่ไม่มีแบบอย่างใด ๆ บอกไว้ ก็ให้ใช้สำนึก(Common sense) ในการสื่อสาร เพราะว่าในการเล่นจนเลยขอบข่ายอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้งานเสีย ไร้ใครเชื่อคำพูดพวกนั้น ไม่ก็จะเป็นการพูดระหว่างพนักงาน ในเรื่องที่ไม่ใช่ราชการ เป็นการ ไม่เหมาะสมในการใช้วิทยุสื่อสาร

เช่นนี้ห้ามปรับแต่งความถี่ไม่ก็ลองเครื่องเกินเหตุจำเป็น น่าจะรับฟังก่อนส่ง การส่งสอดที่ไม่ดีทำเอาเกิดการสับสนและ รบกวนไม่ก็ขัดจังหวะงาน ของสถานีที่กำลังทำงาน อยู่ในขณะนั้น ใช้วาจาให้แจ่มแจ้ง มุ่งเน้นที่สมควรเน้นย้ำ ทราบไม่ยาก มีการใช้ถ้อยคำด้วยความรวดเร็วที่เหมาะสม โดยจำต้องคำนึงถึงฝ่ายรับ ว่าสามารถจดบันทึกได้ทัน เพื่อจะลดเวลาที่จะใช้ในการทบทวนซ้ำ พากเพียรเลี่ยงการใช้ระดับเสียงที่แปลกประหลาด เสียงสูงเป็นเหตุให้แสบแก้วหูเสียงต่ำทำให้ตระหนักยุ่งยาก พากเพียรใช้คำที่เข้าใจง่ายและสรุปความได้ง่าย แล้วยังเหมาะสมใช้การกล่าวที่เป็นธรรมชาติ ระวังช่องการบอกปกติ พร้อมกับพูดคุยให้เป็นประโยค หรือไม่ก็คำกล่าว ไม่ควรใช้การพูดเป็นลักษณะคำต่อคำ สนใจติดต่อได้ที่ http://www.firsttelecom.co.th

 

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com